Kết quả CHCT gói thầu: Cung cấp 100 tấn hạt nhựa tạo sợi PP T3034 phục vụ SX vỏ bao XM

Công ty xin thông báo đến Quý đối tác kết quả gói thầu.

LINK TẢI: THÔNG BÁO KẾT QUẢ.PDF

Bài Viết Liên Quan

Follow us:

Đăng kí nhận tin qua Email

Gọi để đặt hàng ngay