Kết quả CHCT gói thầu: Cung cấp 50 tấn nhựa PP tráng M9600 phục vụ SX vỏ bao XM

Công ty xin thông báo đến Quý đối tác kết quả gói thầu.

LINK TẢI: THÔNG BÁO KẾT QUẢ.PDF

Bài Viết Liên Quan

Follow us:

Đăng kí nhận tin qua Email

Gọi để đặt hàng ngay