Dự án đầu tư

DỰ ÁN ĐÃ ĐẦU TƯ:
– Đầu tư Dự án dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy tại Xí nghiệp sản xuất vỏ bao Đà Nẵng.
DỰ ÁN ĐẦU TƯ HIỆN TẠI:

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ