Hotline : Văn thư: 0236.3834984 - Bán hàng: 0236.3562509
Việt Nam
  • Việt Nam
  • English

Dự án đầu tư

DỰ ÁN ĐẦU TƯ HIỆN TẠI:
– Đầu tư Dự án dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy tại Xí nghiệp sản xuất vỏ bao Đà Nẵng.

Follow us:

Đăng kí nhận tin qua Email