Hotline : 0236 3704 812 (Kinh doanh)
Việt Nam
 • Việt Nam
 • English

Tin Tức - Sự Kiện

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Quyết định của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu DXV ra khỏi diện cảnh báo

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2017

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • CBTT: Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Kế Tích giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Báo cáo quản trị năm 2016

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Giải trình kết quả kinh doanh Quý IV năm 2016

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Biểu mẫu kê khai tài sản

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Công bố ông Đinh Ngọc Châu – UV HĐQT Công ty

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Công bố thay đổi kế toán trưởng Công ty

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất vỏ bao Đà Nẵng

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Công bố Quyết định điều động ông Phạm Thanh Bình – Phó Giám đốc Công ty nhận nhiệm vụ mới

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Công bố thay đổi nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn cổ đông sáng lập

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Công bố thông tin tạm ngừng hoạt động các Chi nhánh từ 01/01/2016 – 30/6/2016 nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy kinh doanh

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Công bố thay đổi nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn cổ đông sáng lập

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • V/v thay đổi Giám đốc Công ty

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Báo cáo thường niên năm 2013

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

Follow us:

Đăng kí nhận tin qua Email