Hệ thống phân phối xi măng

CÔNG TY CÓ 1 XÍ NGHIỆP VÀ 5 TRUNG TÂM TIÊU THỤ XI MĂNG TẠI CÁC ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
 
1. XÍ NGHIỆP KINH DOANH XI MĂNG VLXD ĐÀ NẴNG
– Địa chỉ: 255 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng
– Điện thoại: 0236.3822651
– Giám đốc: Ông Võ Hồng Long
– Điện thoại: 0236. 3821242 – 0905.428234
 
2. CÁC TRUNG TÂM TIÊU THỤ XI MĂNG

– Trung tâm 1 tại Đà Nẵng
+ Ông: Phạm Khánh Duy
+ ĐT: 0905.668835

– Trung tâm 2 tại Quảng Nam
+ Ông: Trương Quang Phi
+ ĐT: 0913.433576

– Trung tâm 3 tại Bình Định
+ Ông: Trần Quốc Huy
+ ĐT: 0935.342828

– Trung tâm 4 tại Phú Yên
+ Ông: Lê Nam Thắng
+ ĐT: 0916.466266

– Trung tâm 5 tại Gia Lai – Kontum – Đăklắc
+ Ông: Nguyễn Quyết Thắng
+ ĐT: 0905.176376

Follow us:

Đăng kí nhận tin qua Email