Hotline : Văn thư: 0236.3834984 - Bán hàng: 0236.3562509
Việt Nam
  • Việt Nam
  • English

Hệ thống phân phối xi măng

CÔNG TY CÓ 1 XÍ NGHIỆP VÀ 5 TRUNG TÂM TIÊU THỤ XI MĂNG TẠI CÁC ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

1. XÍ NGHIỆP KINH DOANH XI MĂNG VLXD ĐÀ NẴNG
– Địa chỉ: 15 Lê Hồng Phong, TP. Đà Nẵng
– Điện thoại: 0236.3822651
– Giám đốc: Ông Võ Hồng Long
– Điện thoại: 0236.3821242 – 0905.428234

2. CÁC TRUNG TÂM TIÊU THỤ XI MĂNG

– Trung tâm 1 tại Đà Nẵng
+ Ông: Phạm Khánh Duy
+ ĐT: 0905.668835

– Trung tâm 2 tại Quảng Nam
+ Ông: Trương Quang Phi
+ ĐT: 0913.433576

– Trung tâm 3 tại Bình Định
+ Ông: Trần Quốc Huy
+ ĐT: 0935.342828

– Trung tâm 4 tại Phú Yên
+ Ông: Lê Nam Thắng
+ ĐT: 0916.466266

– Trung tâm 5 tại Gia Lai – Kontum – Đăklắc
+ Ông: Nguyễn Quyết Thắng
+ ĐT: 0905.176376

Follow us:

Đăng kí nhận tin qua Email