Hội đồng quản trị

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Hữu Vỹ
Ông Nguyễn Hữu Vỹ

Chức Vụ: Ủy viên kiêm Trưởng phòng KHTT Công ty

Ông Lê Kế Tích
Ông Lê Kế Tích

Chức Vụ: Ủy viên kiêm Phó Giám đốc Công ty

Ông Đinh Ngọc Châu
Ông Đinh Ngọc Châu

Chức Vụ: Ủy viên kiêm Kế toán trưởng Công ty

Ông Trần Văn Khôi
Ông Trần Văn Khôi

Chức Vụ: Ủy viên kiêm Giám đốc Công ty

Ông Doãn Nam Khánh
Ông Doãn Nam Khánh

Chức Vụ: Chủ tịch HĐQT

Follow us:

Đăng kí nhận tin qua Email