Hội đồng quản trị

Hội Đồng Quản Trị

Ông Phan Viết Quyền
Ông Phan Viết Quyền

Chức Vụ: Người phụ trách quản trị

Ông Nguyễn Hữu Vỹ
Ông Nguyễn Hữu Vỹ

Chức Vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Kế Tích
Ông Lê Kế Tích

Chức Vụ: Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc Công ty

Ông Đinh Ngọc Châu
Ông Đinh Ngọc Châu

Chức Vụ: Thành viên Hội đồng quản trị – Kế toán trưởng Công ty

Ông Trần Văn Khôi
Ông Trần Văn Khôi

Chức Vụ: Thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc Công ty

Ông Doãn Nam Khánh
Ông Doãn Nam Khánh

Chức Vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Follow us:

Đăng kí nhận tin qua Email

Gọi để đặt hàng ngay