Hội đồng quản trị

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Lê Kế Tích
Ông Lê Kế Tích

Chức Vụ: Ủy viên kiêm Phó Giám đốc Công ty

Ông Đinh Ngọc Châu
Ông Đinh Ngọc Châu

Chức Vụ: Ủy viên kiêm Kế toán trưởng Công ty

Ông Hồ Ngãi
Ông Hồ Ngãi

Chức Vụ: Ủy viên kiêm Phó Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Hòa Nam
Ông Nguyễn Hòa Nam

Chức Vụ: Ủy viên kiêm Giám đốc Công ty

Ông Bùi Hồng Minh
Ông Bùi Hồng Minh

Chức Vụ: Chủ tịch HĐQT

Follow us:

Đăng kí nhận tin qua Email