Cung cấp 150 tấn hạt nhựa PP tạo sợi T3034 dùng để SX vỏ bao XM năm 2024

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ