Hủy gói thầu: Cung cấp than cám sản xuất gạch cho NM gạch An Hòa & XN gạch Lai Nghi

Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng xin thông báo hủy gói thầu: “CUNG CẤP THAN CÁM SẢN XUẤT GẠCH CHO NHÀ MÁY GẠCH AN HÒA & XÍ NGHIỆP GẠCH LAI NGHI”

LINK TẢI THÔNG BÁO

Bài Viết Liên Quan

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ