Kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp giấy Kraft GKP hoặc giấy tương đương dùng để sx vỏ bao xi măng

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ