Kết quả CHCT gói thầu: Cung cấp 50 tấn hạt nhựa PP tạo sợi T3034 SX vỏ bao XM

Công ty xin thông báo đến Quý đối tác kết quả gói thầu.

LINK TẢI: THÔNG BÁO KẾT QUẢ.PDF

Bài Viết Liên Quan

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ