Kết quả CHCT gói thầu: Cung cấp giấy Kraft định lượng 70g/cm2 làm lớp trong SX vỏ bao XM

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

0905290240
Liên hệ