Kết quả CHCT gói thầu: Cung cấp hạt nhựa PP tráng màng M9600 dùng SX vỏ bao XM

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

0905290240
Liên hệ