Giới thiệu Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG được thành lập từ ngày 28 tháng 10 năm 1975 với các chức năng:
- KINH DOANH XI MĂNG VICEM
Kinh doanh các loại xi măng Vicem PCB30, PCB40, PC40 sản xuất từ các Công ty Xi măng trực thuộc tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam như: Vicem Hoàng Thạch, Vicem Bỉm Sơn, … trên địa bàn các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.
- SẢN XUẤT VLXD
Sản xuất gạch nung tuynel các loại với công nghệ hiện đại.
- SẢN XUẤT VỎ BAO XI MĂNG
Sản xuất các loại vỏ bao xi măng PP, KP, KPK trên dây chuyền thiết bị hiện đại của hãng STARLINGER – ÁO.
- DỊCH VỤ VẬN TẢI
Dịch vụ vận tải ô tô chuyên chở xi măng cho khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi

Thông tin tài chính

 • DXV CBTT BCTC giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 và giải trình kết quả hoạt động SXKD lỗ 6 tháng đầu năm 2024 (sau kiểm toán)

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • DXV CBTT Báo cáo tài chính quý II năm 2024 và giải trình kết quả hoạt động SXKD lỗ quý II/2024

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • DXV CBTT Giải trình kết quả hoạt động SXKD lỗ quý I/2024

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • DXV CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2024

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • DXV CBTT Giải trình nguyên nhân lợi nhuận trên BCTC năm 2023 chênh lệch lớn hơn 10% so với năm 2022 & BCTC năm 2023 đã được kiểm toán

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

Quan hệ cổ đông

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

Đối Tác

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ