Hệ thống phân phối xi măng

CÔNG TY CÓ CÁC TRUNG TÂM TIÊU THỤ XI MĂNG TẠI CÁC ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

 

– Trung tâm 1 tại Đà Nẵng
+ Ông: Trần Văn Đồng
+ ĐT: 0905.311152
+ Ông: Võ Hồng Long
+ ĐT: 0905.428234

– Trung tâm 2 tại Quảng Nam
+ Ông: Trương Quang Phi
+ ĐT: 0913.433576

– Trung tâm 3 tại Bình Định – Phú Yên
+ Ông: Trần Quốc Huy
+ ĐT: 0935.342828

– Trung tâm 5 tại Gia Lai – Kontum – Đăklắc
+ Ông: Nguyễn Quyết Thắng
+ ĐT: 0905.176376

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ