Hội đồng quản trị

Hội Đồng Quản Trị

Ông Phan Viết Quyền
Ông Phan Viết Quyền

Chức Vụ: Người phụ trách quản trị

Bà Trần Thị Chi
Bà Trần Thị Chi

Chức Vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Nguyễn Hữu Vỹ
Ông Nguyễn Hữu Vỹ

Chức Vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Kế Tích
Ông Lê Kế Tích

Chức Vụ: Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc Công ty

Ông Trần Văn Khôi
Ông Trần Văn Khôi

Chức Vụ: Thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Văn Tân
Ông Nguyễn Văn Tân

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ