Các thành tích đạt được

– Năm 1998 : Bộ Xây dựng tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1998”.
– Năm 1999 : Bộ Xây dựng tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1999”.
– Năm 1992 : Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thưởng Huân chương lao động hạng 3 “Vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ 1986-1991”
– Năm 1993 : Bộ Xây dựng tặng bằng khen “Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 1993”.
– Năm 1995 : Chính Phủ tặng bằng khen “Vì đã có nhiều thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh từ năm 1989 – 1994”.
– Năm 2002 : Bộ lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen “Vì đã có thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa từ năm 1997-2001″
– Năm 2004 : Uỷ ban Nhân Dân Thành phố Đà Nẵng tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”.
– Năm 2004 : Chính Phủ tặng cờ thi đua “ Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2004″

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ