Dự án đầu tư

DỰ ÁN ĐẦU TƯ HIỆN TẠI:
– Đầu tư Dự án dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy tại Xí nghiệp sản xuất vỏ bao Đà Nẵng.

Follow us:

Đăng kí nhận tin qua Email

Gọi để đặt hàng ngay