Kinh doanh xi măng

CÔNG TY LÀ NHÀ PHÂN PHỐI XI MĂNG VICEM trên khu vực 11 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Kết hợp bán buôn và bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng. Chúng tôi bán buôn qua hệ thống Nhà phân phối và các công trình xây dựng cơ bản có khối lượng lớn, hệ thống các Nhà phân phối bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng.
– Phục vụ nhanh chóng, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.
– Với mạng lưới rộng và khả năng tài chính vững mạnh của Công ty, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khách hàng mua xi măng.
– Thanh toán trả chậm theo quy định tại quy chế bán hàng trả chậm và quy chế tiêu thụ xi măng của Công ty.
– Công ty cung cấp Phiếu chứng nhận chất lượng của từng lô xi măng (nếu khách hàng có yêu cầu).
– Công ty đã và đang cung cấp xi măng cho các công trình xây dựng lớn tại các địa bàn trên các lĩnh vực: xây dựng dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện.
  

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ