Trường trung cấp nghề KT Xi măng


 
Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng trực thuộc Viện Công nghệ Xi măng Vicem, tiền thân là Trường CNKT Xi măng – Tổng công ty xi măng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BXD, ngày 18/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Đến cuối năm 2006, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1719/QĐ-BXD, ngày 12/10/2006 về việc nâng cấp Trường lên thành Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng.

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ