Vicem Hà Tiên


  
Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên
 
Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 tiền thân là Công ty xi măng Hà Tiên với công suất 300.000 tấn/năm, sản xuất theo phương pháp ướt được xây dựng từ thời Mỹ – Nguỵ. Năm 1960, bắt đầu xây dựng “công trường Xi măng Hà Tiên”, ngày 21/3/1964 khánh thành nhà máy với 2 cơ sở đặt ở 2 nơi.
  
Tên giao dịch: Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1
Địa chỉ: Km 8 đường Hà Nội, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Thành lập: Ngày 21 tháng 03 năm 1964

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ