Vicem Tam Điệp


 
Công ty TNHH một thành viên VICEM Tam Điệp
 
Công ty Xi măng Tam Điệp, tiền thân là Công ty xi măng Ninh Bình thuộc UBND Tỉnh Ninh Bình. Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 542/CP-CN ngày 18/6/2001; UBND Tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định số 1239/QĐ-UB ngày 21/6/2001 chuyển giao nguyên trạng Công ty Xi măng Ninh Bình về Tổng công ty xi măng Việt Nam từ ngày 15/7/2001; Từ năm 2002 Công ty được đổi tên là Công ty Xi măng Tam Điệp.
 
Tên giao dịch:  Công ty Xi măng Tam Điệp
Thành lập: Ngày 31 tháng 05 năm 1996
Địa chỉ văn phòng: Số 7/9, Đường Quang Trung, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ nhà máy: Xã Quang Sơn – Thị xã Tam Điệp – Tỉnh Ninh Bình

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ