Vicem Thạch cao xi măng


 
Công ty CP VICEM Thạch cao Xi măng
 
Công ty CP Thạch cao xi măng tiền thân là Đoàn K3 thuộc Bộ Xây dựng – Ngày 01/05/1988 Bộ Xây dựng có Quyết định số 325/BXD-TCCB ngày 09/04/1988 sáp nhập Trạm cung ứng Thạch cao Đông Hà và Trạm tiếp nhận Thạch cao Đà Nẵng sáp nhập vào Đoàn K3 để thành lập Xí nghiệp cung ứng Thạch cao, trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng nay là Tổng công ty xi măng Việt Nam; Ngày 1/8/1992 Xí nghiệp cung ứng Thạch cao được đổi tên là Công ty cổ phần Thạch cao xi măng.
 
Tên giao dịch: Công ty CP Thạch cao xi măng
Địa chỉ: Số 24, Đường Hà Nội, Thành phố Huế
Thành lập: Ngày 15 tháng 05 năm 1978

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ