Gia hạn chào giá gói thầu: Cung cấp hạt nhựa PP tạo sợi T3034 dùng SX vỏ bao XM trong Quý II/2023 (lần 2)

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

0905290240
Liên hệ