Gia hạn chào giá trang bị đồ BHLĐ cho công nhân năm 2024

– Căn cứ thông tin đã đăng tải v/v Chào giá trang bị đồ bảo hộ lao động tại 3 đơn vị sản xuất ngày 28/02/2024:

http://coxiva.com.vn/trang-bi-do-bhld-cho-cong-nhan-tai-3-don-vi-sx.html

– Đến thời điểm đóng HSCG lúc 09h00 ngày 12/3/2024 có 02 nhà cung cấp nộp HSCG.

– Vậy Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng xin thông báo đến quý đơn vị tham gia chào giá thời gian gia hạn nộp HSCG đến 09h00 ngày 15/3/2024 nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ. Trân trọng!

Bài Viết Liên Quan

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ