Kết quả CHCT gói thầu: Chào giá cạnh tranh thu mua nguyên vật liệu, thành phẩm bị ướt ngày 14/02/2022 lần 2

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

0905290240
Liên hệ