Kết quả CHCT gói thầu: Chào giá thu mua toàn bộ danh mục phế liệu, phế phẩm tại XN SX vỏ bao XM

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

0905290240
Liên hệ