Kết quả CHCT gói thầu: Cung cấp 100 tấn hạt nhựa PP tạo sợi T3034 phục vụ SX vỏ bao XM

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

0905290240
Liên hệ