Kết quả CHCT gói thầu: Cung cấp 200 tấn hạt nhựa PP tráng M9600 dùng để SX vỏ bao XM

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

0905290240
Liên hệ