Kết quả CHCT gói thầu: Cung cấp hạt nhựa tạo sợi PP T3034 dùng sx vỏ bao XM trong quý II/2023

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

0905290240
Liên hệ