KQ chào mua than cám dùng sản xuất tại NM gạch An Hòa

Công ty xin thông báo đến Quý đối tác kết quả chào hàng cạnh tranh.

LINK TẢI: THÔNG BÁO KẾT QUẢ.PDF

Bài Viết Liên Quan

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ