Kết quả gói thầu gia công vật tư phụ tùng chính thay thế cho NM An Hòa, XN Lai Nghi năm 2020

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

0905290240
Liên hệ